Invest In Pomerania 2020


 

Spółka PAR Bakuła realizuje projekt pt "Uzbrojenie terenu inwestycyjnego wraz z budową hali produkcyjnej" dofinansowany w ramach Invest In Pomerania 2020. Projekt opiewa na kwotę ponad 3,8 mln PLN netto i został dofinansowany z funduszy europejskich kwotą 800 tys PLN.
 

Planowany zakres prac to:

- budowa budynku produkcyjnego o powierzchni 1067 m2

- budowa infrastruktury towarzyszącej jak sieci i przyłącza

- budowa dróg i chodników

- zagospodarowanie terenów zielonych

 

Planowane zakończenie Inwestycji to koniec listopada 2021.

 

Naczelnym celem realizacji tego projektu jest usunięcie największej bariery wzrostu firmy, którą stanowi niewystarczająca baza usług drukarskich wobec spodziewanego wzrostu udziału produktów zdobionych. Efektem projektu będzie nowoczesna i komfortowa pracownia drukarska spełniająca wszelkie wymogi środowiskowe wraz z towarzyszącą jej niezbędną infrastrukturą, która nie będzie narzucać ograniczeń powierzchniowych i technicznych.

Całkowita wartość projektu wynosi 3.835.693,98 PLN netto z czego w ramach projektu "Invest In Pomerania 2020" otrzymamy dofinansowanie z środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziomie 20,86% czyli kwoty 800.000,00 PLN

4 września została uroczyście podpisana umowa o powierzenie grantu w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza. Zachęcamy do przeczytania notatki prasowej z wydarzenia.