GRANTY Z FUNDUSZY UNIJNYCH


1) Pomorski Broker Eksportowy - konkurs grantowy I 2017 - Targi Rema Days 2018

Realizujemy projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt ten jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014- 2020 . Projekt jest elementem Kompleksowego systemu wspierania eksportu w województwie pomorskim.

Tytuł projektu : Wzrost eksportu produktów firmy poprzez sprzedaż do nowych klientów pozyskanych na Międzynarodowych Targach Rema Days Warsaw w Nadarzynie.

Celem projektu jest zwiększenie sprzedaży produktów i usług firmy na rynkach zagranicznych.

Czytaj więcej >>>

2) Pomorski Broker Eksportowy - konkurs grantowy III 2019 - Targi Rema Days 2020

Realizujemy projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt ten jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014- 2020 . Projekt jest elementem Kompleksowego systemu wspierania eksportu w województwie pomorskim.

Tytuł projektu : Dynamiczny wzrost eksportu produktów własnych firmy oferowanych pod marką Royal Design poprzez nawiązanie współpracy z nowymi klientami na Międzynarodowych Targach Rema Days Warsaw w Nadarzynie.

Bezpośrednim celem realizowanego przez nas projektu jest zwiększenie sprzedaży produktów i usług firmy na rynkach zagranicznych.

Czytaj więcej >>>

3) Invest In Pomerania 2020

Spółka PAR Bakuła realizuje projekt pt "Uzbrojenie terenu inwestycyjnego wraz z budową hali produkcyjnej" dofinansowany w ramach Invest In Pomerania 2020. Projekt opiewa na kwotę ponad 3,8 mln PLN netto i został dofinansowany z funduszy europejskich kwotą 800 tys PLN.

Czytaj więcej >>>

4) Konkurs grantowy SPEKTRUM

PAR Bakuła sp.j. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt SPEKTRUM to pomorski system świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla MSP. Firmy z województwa pomorskiego w ramach systemu mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 50% na zakup specjalistycznych usług doradczych. System SPEKTRUM jest finansowany z funduszy unijnych wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1.

Czytaj więcej >>>

5) Pomorski Broker Eksportowy - konkurs grantowy V 2021

Realizujemy projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt ten jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014- 2020 . Projekt jest elementem Kompleksowego systemu wspierania eksportu w województwie pomorskim.

Tytuł projektu : Wsparciem intensyfikacji eksportu produktów reklamowych z usługą znakowania do krajów nadbałtyckich oraz na rynek brytyjski i szwedzki. ...

Czytaj więcej >>>