GRANTY Z FUNDUSZY UNIJNYCH


1) Pomorski Broker Eksportowy - konkurs grantowy I 2017 - Targi Rema Days 2018

Realizujemy projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt ten jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014- 2020 . Projekt jest elementem Kompleksowego systemu wspierania eksportu w województwie pomorskim.

Tytuł projektu : Wzrost eksportu produktów firmy poprzez sprzedaż do nowych klientów pozyskanych na Międzynarodowych Targach Rema Days Warsaw w Nadarzynie.

Celem projektu jest zwiększenie sprzedaży produktów i usług firmy na rynkach zagranicznych.

Czytaj więcej >>>

2) Pomorski Broker Eksportowy - konkurs grantowy III 2019 - Targi Rema Days 2020

Realizujemy projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt ten jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014- 2020 . Projekt jest elementem Kompleksowego systemu wspierania eksportu w województwie pomorskim.

Tytuł projektu : Dynamiczny wzrost eksportu produktów własnych firmy oferowanych pod marką Royal Design poprzez nawiązanie współpracy z nowymi klientami na Międzynarodowych Targach Rema Days Warsaw w Nadarzynie.

Bezpośrednim celem realizowanego przez nas projektu jest zwiększenie sprzedaży produktów i usług firmy na rynkach zagranicznych.

Czytaj więcej >>>

3) Invest In Pomerania 2020

Spółka PAR Bakuła realizuje projekt pt "Uzbrojenie terenu inwestycyjnego wraz z budową hali produkcyjnej" dofinansowany w ramach Invest In Pomerania 2020. Projekt opiewa na kwotę ponad 3,8 mln PLN netto i został dofinansowany z funduszy europejskich kwotą 800 tys PLN.

Czytaj więcej >>>