Pomorski Broker Eksportowy - konkurs grantowy 6 2022


Realizujemy projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt ten jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt jest elementem kompleksowego systemu wspierania eksportu w województwie pomorskim - "Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim" - PBE.06.2022

Tytuł projektu : Wsparciem intensyfikacji eksportu gadżetów promocyjnych z usługą znakowania do krajów nadbałtyckich, Czech, Słowacji oraz do Wielkiej Brytanii.


Bezpośrednim celem realizowanego przez nas projektu jest nawiązać nowe kontakty z kontrahentami zagranicznymi i przyczynić się do istotnego zwiększenia liczby obsługiwanych klientów zagranicznych. Grant zostanie wykorzystany na udział w trzech międzynarodowych imprezach targowych: Promo Show 2023 Warszawa w dniach 8-9 luty,  Rema Days Nadarzyn 2023 w dniach 1-3 luty 2023 oraz Merchandise World w Coventry w Wielkiej Brytanii w dniach 25-26 stycznia 2023.


Wartość projektu : 191.248,20 PLN
Koszty kwalifikowane: 160.279,94 PLN
Wysokość dofinansowania : 49,91% - 80.000,00 PLN

Beneficjent: PAR Bakuła sp.j., Bysewska 30, 80-298 Gdańsk

 

 

W dniach 25-26 stycznia odbyły się targi Merchandise World 2023 w Anglii.
Impreza zgromadziła prawie 140 wystawców, nasza firma zaprezentowała się po raz drugi na tej imprezie.
Przez dwa dni wystawiennicze targi odwiedziło ponad 1000 zwiedzających z branży reklamowej.

Relacja z targów

ZDJĘCIA Z IMPREZY TARGOWEJ

W dniach 8-9 luty odbyły się Międzynarodowe Targi PromoShow 2023 w Warszawie, w których braliśmy udział jako wystawca. Międzynarodowe Targi Reklamy odbyły się po raz pierwszy w formule wielkoskalowej w obiekcie wystawienniczym EXPO XXI przy ulicy Prądzyńskiego. Targi pozwoliły nawiązać wiele interesujących kontaktów. Teraz czas na pracę z nowymi kontrahentami.

Miło nam również poinformować, że nasze produkty zostały nagrodzone w kilku kategoriach konkursowych, więcej można przeczytać tu https://oohmagazine.pl/2023/02/16/wyniki-konkursu-super-gift-promo-show/

ZDJĘCIA Z IMPREZY TARGOWEJ


Zapytanie ofertowe

Poniżej znajduje się link do materiałów do zapytania ofertowego na zabudowę stoiska targowego. Postępowanie o udzielenie zamówienia na zabudowę stoiska prowadzone jest w formie zebrania ofert zgodnego z zasadą rozeznania rynku (1.2)

Pobierz materiały


Zapytanie ofertowe

Poniżej znajduje się link do materiałów do zapytania ofertowego dotyczącego druku katalogu reklamowego z produktami firmy w ramach projektu:

"Wsparcie intensyfikacji eksportu gadżetów promocyjnych z usługą znakowania do krajów nadbałtyckich, Czech, Słowacji oraz do Wielkiej Brytanii." , współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach projektu "Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim".

Przedmiotem zapytania jest druk katalogu reklamowego z produktami firmy.

Pobierz materiały

Dnia 9 grudnia 2022 zostało zakończone postępowanie przeprowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 w związku z powyższym PAR Bakuła spółka jawna ul. Bysewska 30, 80-298 Gdańsk zawiadamia, że wybrano wykonawcę na druk katalogu.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone było w formie zebrania ofert zgodnego z zasadą konkurencyjności opisaną w dokumencie „Wytyczne dla Grantobiorców dotyczące udzielania zamówień” do pobrania na stronie https://www.arp.gda.pl/plik,7192,podrecznik-dotyczacy-zamowien.pdf

Przedmiotem zamówienia jest druk katalogu w ramach projektu PBE.6

Po przebadaniu ofert została wyłoniona firma:

Poligrafia Janusz Nowak sp. z o.o. z siedzibą Wysogotowo ulica Zbożowa 7, kwota na jaką opiewa oferta za wydruk 40.000 katalogów wynosi 383.200,00 PLN (9,58 PLN netto/szt)

Jednocześnie informujemy, że jest możliwość na wniosek oferenta, otrzymania protokółu z postępowania o udzielenie zamówienia z wyłączeniem danych stanowiących tajemnicę handlową oraz naruszających RODO.


Zapytanie ofertowe

Poniżej znajduje się link do materiałów do zapytania ofertowego dotyczącego projektu i składu katalogu reklamowego z produktami firmy w ramach projektu:

"Wsparcie intensyfikacji eksportu gadżetów promocyjnych z usługą znakowania do krajów nadbałtyckich, Czech, Słowacji oraz do Wielkiej Brytanii." , współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach projektu "Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim".

Pobierz materiały

Informujemy, że jako wykonawca projektu i składu katalogu została wybrana firma Bracia Studio sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sonaty 6/625