WSPARCIE MŚP W OBSZARZE CYFRYZACJI - BONY NA CYFRYZACJĘ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020


 

Dofinansowanie projektu W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE MŚP W OBSZARZE CYFRYZACJI - BONY NA CYFRYZACJĘ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020,współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, otrzymaliśmy w ramach podpisanej umowy o grant Nr: POIR.06.02.00-22-0192/21-00

 

Tytuł projektu: Zastosowanie szytego na miarę oprogramowania do zarządzania procesem świadczenia usług znakowania w celu optymalizacji wykorzystania zasobów firmy. 
Projekt: Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.
 
 
Cel projektu oraz planowane efekty: Chcemy zwiększyć jakość informacji, jaką otrzymuje klient na temat realizacji swojego zamówienia oraz jej pewność. Po wprowadzeniu planowanego rozwiązania klienci będą mieli wgląd w status zleceń w czasie rzeczywistym. Terminy realizacji będą bardzo precyzyjne. Zamierzamy maksymalnie wyeliminować potencjalne opóźnienia i zyskać opinię niezawodnego partnera w biznesie.
 

Wartość projektu 299'000 PLN netto
Dofinansowanie 254'000 PLN netto co stanowi ok. 85% wartości projektu
Czas trwania projektu 01.12.2021 do 30.11.2022

Beneficjent: PAR Bakuła sp.j., Bysewska 30, 80-298 Gdańsk