Pomorski Broker Eksportowy - konkurs grantowy 7 2023


Realizujemy projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt ten jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt jest elementem kompleksowego systemu wspierania eksportu w województwie pomorskim - "Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim" - PBE.07.2023

Tytuł projektu : Intensyfikacji eksportu gadżetów reklamowych z usługą znakowania do Czech, Słowacji oraz Wielkiej Brytania


Bezpośrednim celem realizowanego przez nas projektu jest nawiązać nowe kontakty z kontrahentami zagranicznymi i przyczynić się do istotnego zwiększenia liczby obsługiwanych klientów zagranicznych. Grant zostanie wykorzystany na udział międzynarodowych imprezach targowych.


Wartość projektu : 191.248,20 PLN
Koszty kwalifikowane: 50 022,39 PLN
Wysokość dofinansowania : 50,00% - 25 011,19 PLN

Beneficjent: PAR Bakuła sp.j., Bysewska 30, 80-298 Gdańsk