Pomorski Broker Eksportowy - konkurs grantowy III 2019 - Targi Rema Days 2020


Realizujemy projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt ten jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014- 2020 . Projekt jest elementem Kompleksowego systemu wspierania eksportu w województwie pomorskim.

Tytuł projektu : Dynamiczny wzrost eksportu produktów własnych firmy oferowanych pod marką Royal Design poprzez nawiązanie współpracy z nowymi klientami na Międzynarodowych Targach Rema Days Warsaw w Nadarzynie.

Bezpośrednim celem realizowanego przez nas projektu jest zwiększenie sprzedaży produktów i usług firmy na rynkach zagranicznych.

Aspiracje i ambicje do dalszego zdobywania jak największej części „tortu” z rynków zagranicznych napędzają nas do działań w celu zdobycia klientów zagranicznych. Kompleksowa oferta produktowa, nowoczesne rozwiązania informatyczne ułatwiające kontakt b2b na odległość, wysoki poziom obsługi klienta to nasze atuty, które w połączeniu z korzystnymi cenami dają nam duże możliwości ekspansji. Udział jako znaczący wystawca w Międzynarodowych Targach Rema Days będzie kolejnym krokiem w kierunku dalszego rozwoju działań na rynkach zagranicznych.


W wyniku realizacji projektu przewidujemy znaczy wzrost sprzedaży produktów i usług firmy na rynkach zagranicznych, szczególnie w krajach należących do Unii Europejskiej oraz Ukrainie. Realizacja postawionego celu umożliwi wykorzystanie potencjału firmy, a także przyczyni się do dalszej rozbudowy i modernizacji parku maszyn, a także powierzchni składowej.

Wartość projektu : 147.651,66 PLN
Wysokość dofinansowania : 49,98%


W dniach 12-14 lutego odbyły się Międzynarodowe Targi RemaDays 2020 w Nadarzynie k.Warszawy, w których braliśmy udział jako wystawca. Targi pozwoliły nawiązać wiele interesujących kontaktów, odwiedziło nas około 250 zagranicznych kontrahentów zainteresowanych naszą ofertą. Teraz czas na pracę z nowymi kontrahentami.


 

W związku z rozstrzygnięciem konkursu dotyczącego:

Druku katalogu dofinansowanego w ramach projektu: „Dynamiczny wzrost eksportu produktów własnych firmy oferowanych pod marką Royal Design poprzez nawiązanie współpracy z nowymi klientami na Międzynarodowych Targach Rema Days Warsaw w Nadarzynie.”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”. informuję, że został wyłoniony wykonawca firma Poligrafia Janusz Nowak sp. z o.o. z siedzibą Wysogotowo ulica Zbożowa 7

Jednocześnie informujemy, że jest możliwość na wniosek oferenta, otrzymania protokółu z postępowania o udzielenie zamówienia z wyłączeniem danych stanowiących tajemnicę handlową.

 

Poniżej znajduje się link do materiałów do zapytania ofertowego dotyczącego druku katalogu reklamowego z produktami firmy w ramach projektu:

„Dynamiczny wzrost eksportu produktów własnych firmy oferowanych pod marką Royal Design poprzez nawiązanie współpracy z nowymi klientami na Międzynarodowych Targach Rema Days Warsaw w Nadarzynie.”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”.

Przedmiotem zapytania jest druk katalogu reklamowego z produktami firmy.

Zapraszamy do współpracy

Pobierz materiały informacyjne niezbędne do złożenia oferty na druk katalogu reklamowego z produktami firmy

 


Zapraszamy do złożenia oferty na skład i opracowanie graficzne katalogu, szczegóły w zapytaniu do pobrania

Pobierz zapytanie


W związku z rozstrzygnięciem zapytania informujemy, że do budowy wybrano firmę: Dagan Global

Poniżej znajduje się link do ściągnięcia materiałów informacyjnych niezbędnych do złożenia oferty na zabudowę stoiska.

Zamówienie jest planowane w ramach projektu: "Dynamiczny wzrost eksportu produktów własnych firmy oferowanych pod marką Royal Design poprzez nawiązanie współpracy z nowymi klientami na Międzynarodowych Targach Rema Days Warsaw w Nadarzynie.", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach projektu "Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie projektu i zabudowy stoiska na Targach Reklamy i Poligrafii Rema Days 2020 w Nadarzynie k/Warszawy – stoisko o powierzchni 111 m2 w systemie zaprojektuj i zbuduj.

Zapraszamy do współpracy.

Pobierz materiały informacyjne niezbędne do złożenia oferty na zabudowę stoiska