Konkurs grantowy SPEKTRUM


 

PAR Bakuła sp.j. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt SPEKTRUM to pomorski system świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla MSP. Firmy z województwa pomorskiego w ramach systemu mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 50% na zakup specjalistycznych usług doradczych. System SPEKTRUM jest finansowany z funduszy unijnych wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1.

W ramach projektu firma nasza otrzymała doradztwo w zakresie struktury prawnej naszej firmy oraz zabezpieczeń informatycznych.

Całkowita wartość projektu to 37.050,00 netto

Wysokość dofinansowania z funduszy europejskich : 50%

Okres realizacji projektu 02.01.2020 do 31.10.2020