Pomorski Broker Eksportowy - konkurs grantowy V 2021


Realizujemy projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt ten jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014- 2020 . Projekt jest elementem Kompleksowego systemu wspierania eksportu w województwie pomorskim.

Tytuł projektu : Wsparciem intensyfikacji eksportu produktów reklamowych z usługą znakowania do krajów nadbałtyckich oraz na rynek brytyjski i szwedzki.

Bezpośrednim celem realizowanego przez nas projektu jest nawiązać nowe kontakty z kontrahentami zagranicznymi i przyczynić się do istotnego zwiększenia liczby obsługiwanych klientów zagranicznych. Grant zostanie wykorzystany na udział w dwóch międzynarodowych imprezach targowych Rema Days Nadarzyn oraz Merchandise World w Wielkiej Brytanii.

Wartość projektu : 160.631,24 PLN
Wysokość dofinansowania : 49,80% - 80.000,00 PLN


W dniach 23-25 marca odbyły się Międzynarodowe Targi RemaDays 2022 w Nadarzynie k.Warszawy, w których braliśmy udział jako wystawca. Międzynarodowe Targi Reklamy i Druku RemaDays Warsaw po raz kolejny odbyły się na powierzchni 35 000 m2. Wśród ok. 10 tysięcy zwiedzających stawiła się także liczna grupa 15% gości z zagranicy.Targi pozwoliły nawiązać wiele interesujących kontaktów. Teraz czas na pracę z nowymi kontrahentami.

Miło nam również poinformować, że nasz katalog otrzymał na targach złoty medal

ZDJĘCIA Z IMPREZY TARGOWEJ


W dniach 13-14 kwietnia odbyły się targi Merchandise World 2022.

Impreza zgromadziła 100 wystawców, 12 nowych wystawców w tym nasza firma.
Przez dwa dni wystawiennicze targi odwiedziło 896 osób z branży reklamowej.
 
Relacja z targów

ZDJĘCIA Z IMPREZY TARGOWEJ


Zapytanie ofertowe

Poniżej znajduje się link do materiałów do zapytania ofertowego dotyczącego zabudowy stoiska na targach w ramach projektu:

"Wsparcie intensyfikacji eksportu produktów reklamowych z usługą znakowania do krajów nadbałtyckich oraz na rynek ukraiński i szwedzki.", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach projektu "Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim".

Pobierz materiały

Informujemy, że jako wykonawca stoiska na Targi Rema Days 2022 został wybrany EXPO STYL Andrzej Janusz Usługi Projektowe i Wystawiennicze z siedzibą w Warszawie, ul. Raabego 8m3. Stoisko zostanie wybudowane za kwotę 31.470,00 PLN netto.

Zapytanie ofertowe

Poniżej znajduje się link do materiałów do zapytania ofertowego dotyczącego druku katalogu reklamowego z produktami firmy w ramach projektu:

"Wsparcie intensyfikacji eksportu produktów reklamowych z usługą znakowania do krajów nadbałtyckich oraz na rynek ukraiński i szwedzki.", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach projektu "Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim".

Przedmiotem zapytania jest druk katalogu reklamowego z produktami firmy.

Pobierz materiały

 

Dnia 31 grudnia 2021 zostało zakończone postępowanie przeprowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 w związku z powyższym PAR Bakuła spółka jawna ul. Bysewska 30, 80-298 Gdańsk zawiadamia, że wybrano wykonawcę na druk katalogu.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone było w formie zebrania ofert zgodnego z zasadą konkurencyjności opisaną w dokumencie „Wytyczne dla Grantobiorców dotyczące udzielania zamówień” do pobrania na stronie https://www.arp.gda.pl/plik,7192,podrecznik-dotyczacy-zamowien.pdf

Przedmiotem zamówienia jest druk katalogu w ramach projektu PBE

Po przebadaniu ofert została wyłoniona firma:

Poligrafia Janusz Nowak sp. z o.o. z siedzibą Wysogotowo ulica Zbożowa 7, kwota na jaką opiewa oferta za wydruk 40.300 katalogów wynosi 347 789,00 PLN netto (8,63PLN netto/szt)

Jednocześnie informujemy, że jest możliwość na wniosek oferenta, otrzymania protokółu z postępowania o udzielenie zamówienia z wyłączeniem danych stanowiących tajemnicę handlową oraz naruszających RODO.