Invest In Pomerania 2020


 

Pytanie 1. Czy w ofercie nie należy uwzględniać zakupu płyt warstwowych na elewacje ? a jedynie ich montaż?

Odpowiedź: Uwzględnić należy jedynie ich montaż, inwestor posiada płyty warstwowe.

Pytanie 2. W projekcie założono bramy z naświetlami i w klasie odporności na włamanie 2,  te dwa elementy się wykluczają, można je tak wykonać jednak takie bramy ni otrzymają certyfikatu odporności na włamanie ponieważ zamontowane okna taka odporność wykluczają, czy mimo to należy przyjąć bramy z naświetlami i z blokadami przeciw włamaniu?

Odpowiedź: W związku z powyższym proszę nie uwzględniać okienek w bramach w wycenie.

Pytanie 3. Izolacja – nadrzędną część stanowi opis do projektu, czy zaznaczenia i opisy na rysunkach?
Przykładowo:
- kanały wyrzutowe przy wentylatorach wewnątrz budynku (wg opisu wełna 30, wg rys. wełna 20 i 30 w zależności od układu)
- kanały wyrzutowe przy centralach wewnątrz budynku (wg opisu wełna 30, wg rys. wełna 40)
- kanały wyrzutowe, czerpne dach – brak izolacji
- kanały wywiewne wentylatorów wewnątrz budynku – brak izolacji
 
Odpowiedź:
W budynku:
kanały nawiew i wyciąg - wełna 20
kanały wyrzutowe przy wentylatorach  wełna 20 
kanały wyrzutowe central - wełna 30 (odzysk ciepła w centrali)
kanał czerpni - wełna 40
Na dachu:
wg rysunku nawiew i wyciąg - wełna 100 obudowana płaszczem
czerpnia bez izolacji 
wyrzut bez izolacji
 
4. Jakiego typu mają być lampy oświetleniowe na elewacji oraz w "hali montażowej"
Proszę o nie ujmowanie ceny lamp zewnętrznych w ofercie i lamp wewnętrznych opisanych jako highbay . ( nie dotyczy to oświetlenia zew. ewakuacyjnego i awaryjnego) 
Lampy te są w posiadaniu inwestora, więc należy uwzględnić koszty montażu tych lamp.
Posiadane lampy montowane są z pomocą pałąka http://hpwinner.eu/uploads/TF2A%20Installation.pdf

Pytanie 5. W &12 pkt.4 wskazano , iż należy zrezygnować z papy w posadzkach PG2 oraz PG4, wg. opisu architektonicznego można zastosować zamiast papy izolację z Izohan WM 2K – rozumiemy że bez względu na to z jakiej izolacji chcieliśmy wykonać tą warstwę posadzki (papa lub Izohan WM 2K) to z niej rezygnujemy tak ?

Odpowiedź: Rezygnacja z papy wskazana w punkcie 4 paragrafu 12 Siwz dotyczy hydroizolacji z papy wyłącznie pod ławami i stopami fundamentowymi, izolacje przeciwwilgociowe posadzek, ścian i elementów konstrukcyjnych wg. projektu - pozostają bez zmian. W tym miejscu uczulam również, że do wykonania ław i stóp fundamentowych zgodnie z projektem konstrukcyjnym należy użyć betonu o klasie wodoszczelności min.W8

Pytanie 6. W zamian za rezygnację z izolacji o którą pytamy w pkt. 1 należy zastosować beton W8, czy dotyczy to betonu podkładowego czy betonu płyty posadzki ?

Odpowiedź: Wszelkie parametry betonu mają być zgodne z projektem konstrukcyjnym, w tym zakresie nie będzie zmian.

Pytanie 7. W &12 pkt.4 SIWZ wskazano , iż należy zrezygnować z instalacji klimatyzacji w pom. 1.21 oraz 1.22 czy oznacza to że , że rezygnacja dotyczy całego układu VRF-2 (3 jednostki kasetowe) ?

Odpowiedź: Tak, rezygnujemy z całej instalacji i urządzeń dla pomieszczenia 1.21 czyli układu VRF-2 ( 3 jednostki wewnętrzne kasetonowe) i jednostka zewnętrzna.

Pytanie 8. Ponadto w pom. 1.22 nie była zaprojektowana instalacja klimatyzacji.

Odpowiedź: Potwierdzam, zgodnie z projektem brak jest instalacji klimatyzacji pom. 1.22 , lecz po likwidacji ściany działowej( zapis w SiWZ par12pkt4) pomiędzy pomieszczeniami 1.21 i 1.22 powstanie jedno pomieszczenie i stąd w zapisie o rezygnacji z klimatyzacji przywołano oba numery pomieszczeń.

Pytanie 9. Ile okien O1 przyjąć w wycenie, jest rozbieżność między rysunkiem, a zestawieniem w projekcie?

Odpowiedź: Informuję , że zgodnie z zestawieniem występuje 6 okien O1 natomiast na rysunku widnieje 7 okien O1.
Proszę przyjąć do wyceny oczywiście ilość widniejącą na rysunku czyli 7szt.
Przypominam, że zgodnie z paragrafem 12 pkt 4 SIWZ okna podlegają zmianie na PCV oraz okno O1 podlega zmianie funkcyjnej: "okno O1 zmienić na jedno skrzydło rozwierno-uchylne, reszta nieotwieralne"

Pytanie 10. Czy w związku z zmianą stolarki aluminiowej na PCV Inwestor wymaga utrzymania wszystkich parametrów wykazanych w zestawieniu stolarki na rysunku A.08 ZES-02?

Odpowiedź: Proszę przyjąć parametry izolacyjności cieplnej dla całego okna jak w dokumentacji 0,9W/m2K oraz profil PCV klasy A -Norma PN-EN 12608:2004
Ewentualną odporność ogniową, jeśli występuje, utrzymać zgodnie z dokumentacją.
Pozostałe parametry przywołane w zestawieniu czyli paropszepuszczalność, wodoszczelność i obciążenie wiatrem - nie stawia się wymagań żadnych ponad minima w obowiązujących normach lub aprobatach dla okien PCV.
Kolor stolarki zgodny z projektem po stronie zewnętrznej, a od strony wewnętrznej biały.
Brak wymagań co do antywłamaniowości okien.
Podkreślam, że zmiana dotyczy wyłącznie okien, pozostałe elementy stolarki pozostają zgodnie z dokumentacją.
cytat: "- zamiana okien z Alu na PCV okna nieantywłamaniowe"