FUNDUSZE UNIJNE

Poniżej znajduje się link do ściągnięcia materiałów informacyjnych niezbędnych do złożenia oferty na zabudowę stoiska.

Zamówienie jest planowane w ramach projektu: "Dynamiczny wzrost eksportu produktów własnych firmy oferowanych pod marką Royal Design poprzez nawiązanie współpracy z nowymi klientami na Międzynarodowych Targach Rema Days Warsaw w Nadarzynie.", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach projektu "Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim"

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie projektu i zabudowy stoiska na Targach Reklamy i Poligrafii Rema Days 2020 w Nadarzynie k/Warszawy – stoisko o powierzchni 111 m2 w systemie zaprojektuj i zbuduj.

Zapraszamy do współpracy.

Pobierz materiały informacyjne niezbędne do złożenia oferty na zabudowę stoiska