FUNDUSZE UNIJNE

W związku z rozstrzygnięciem konkursu dotyczącego:

Druku katalogu dofinansowanego w ramach projektu: „Dynamiczny wzrost eksportu produktów własnych firmy oferowanych pod marką Royal Design poprzez nawiązanie współpracy z nowymi klientami na Międzynarodowych Targach Rema Days Warsaw w Nadarzynie.”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”. informuję, że został wyłoniony wykonawca firma Poligrafia Janusz Nowak sp. z o.o. z siedzibą Wysogotowo ulica Zbożowa 7

Jednocześnie informujemy, że jest możliwość na wniosek oferenta, otrzymania protokółu z postępowania o udzielenie zamówienia z wyłączeniem danych stanowiących tajemnicę handlową.

 

Poniżej znajduje się link do materiałów do zapytania ofertowego dotyczącego druku katalogu reklamowego z produktami firmy w ramach projektu:

„Dynamiczny wzrost eksportu produktów własnych firmy oferowanych pod marką Royal Design poprzez nawiązanie współpracy z nowymi klientami na Międzynarodowych Targach Rema Days Warsaw w Nadarzynie.”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”.

Przedmiotem zapytania jest druk katalogu reklamowego z produktami firmy.

Zapraszamy do współpracy

Pobierz materiały informacyjne niezbędne do złożenia oferty na druk katalogu reklamowego z produktami firmy


 

Poniżej znajduje się link do ściągnięcia materiałów informacyjnych niezbędnych do złożenia oferty na zabudowę stoiska.

Zamówienie jest planowane w ramach projektu: "Dynamiczny wzrost eksportu produktów własnych firmy oferowanych pod marką Royal Design poprzez nawiązanie współpracy z nowymi klientami na Międzynarodowych Targach Rema Days Warsaw w Nadarzynie.", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach projektu "Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim"

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie projektu i zabudowy stoiska na Targach Reklamy i Poligrafii Rema Days 2020 w Nadarzynie k/Warszawy – stoisko o powierzchni 111 m2 w systemie zaprojektuj i zbuduj.

Zapraszamy do współpracy.

Pobierz materiały informacyjne niezbędne do złożenia oferty na zabudowę stoiska